Certifikát Ministerstva Hospodárstva SR

Náš výrobok má platné rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR o zápise do registra biocídnych výrobkov podľa § 20 ods. 2 biocídneho zákona a je v súlade s článkom 95 Nariadenia EÚ č. 528/2012 registrovaný ako dezinfekčný. 

 

Dokument na stiahnutie:  Rozhodnutie MHSR TYPOX DEZ-S